doc.dr. Primož Novak, dr.med

Specialist fiziatrije

Doc. dr. Primož Novak, dr. med. je diplomiral, magistriral in doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 je zaposlen na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo Soča, kjer je od leta 2007 predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, z revmatskimi obolenji in okvarami perifernih živcev. Od leta 2016 je pomočnik strokovnega direktorja. Glavno področje njegovega kliničnega dela je zdravljenje in rehabilitacija oseb z degenerativnimi okvarami in poškodbami mišično skeletnega sistema in boleznimi perifernega živčevja. V okviru ambulantne dejavnosti opravlja tudi ultrazvočno diagnostiko mišično-skeletnega sistema. Od leta 2012 je docent na Katedri za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Je glavni in neposredni mentor specializantom fizikalne in rehabilitacijske medicine in neposredni mentor specializantom nevrologije, ortopedije, splošne kirurgije, revmatologije in družinske medicine. Rezultate znanstveno-raziskovalnega dela objavlja v mednarodnih strokovnih revijah s faktorjem vpliva in v domačih strokovnih revijah, pri katerih je tudi recenzent. Kot zdravnik specialist in kot mentor je akreditiran pri Evropskem združenju za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Opravlja naloge predsednika in člana specialističnih izpitnih komisij za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine in člana specialističnih izpitnih komisij za področji družinske medicine ter medicine dela, prometa in športa. Je nadzorni zdravnik pri Slovenski zdravniški zbornici.

Specialistična znanja

diagnostika, konzervativno zdravljenje in rehabilitacija poškodb in bolezni mišično-skeletnega sistema in perifernega živčevja
ultrazvočna diagnostika mišično skeletnega sistema
infiltracije mehkih tkiv in sklepov