Kineziologija LagunaMed

Kineziologija

Kineziologija je relativno nova veda, ki se ukvarja z gibanjem človeškega telesa. Tako lahko kineziologa najdemo v profesionalnem športu z vidika razvijanja maksimalne telesne zmogljivosti, v različnih oblikah preventivne vadbe in predvsem kot strokovnjaka za vzpostavljanje mehanizmov pri mišično-skeletnih bolečinah in ortopedskih stanjih. Zato vedno večjo veljavo dobiva tudi v zdravstvenem sistemu.

V centru LagunaMed verjamemo, da le celostna obravnava multidisciplinarnega tima vodi v optimalne rezultate. Zato v našem timu sodelujejo poleg zdravnikov specialistov in fizioterapevtov, tudi kineziologi. Kineziolog je specializiran za področje rehabilitacijske vadbe in tako pacienta vodi skozi vadbeni program od začetnih faz, pa vse do vrhunske telesne pripravljenosti. Pri tem vadbeni program stalno prilagaja pacientovim zmožnostim ter tako skrbi za optimalni napredek.

Naloga kineziološke vadbe je:

  • Preprečevanje akutnih in kroničnih mišično-skeletnih bolečin in sprememb.
  • Ponovna vzpostavitev zdrave telesne drže in gibanja po akutnih in kroničnih mišično-skeletnih bolečinah in spremembah.
  • Rehabilitacijska vadba športnih poškodb.
  • Specialna vadba posameznikov s težjimi sistemskimi obolenji.

Uspešno delovanje na kineziološkem področju zahteva poglobljeno znanje človeškega telesa in z njim povezanih naravoslovnih ved kot so na primer anatomija, biomehanika, fiziologija, nevrologija in drugo. Zaradi omenjenega znanja lahko kineziolog vadbo uspešno prilagaja različnim telesnim stanjem in s tem stranko vodi skozi proces, ki je veliko več kot samo štetje ponovitev.

ZDRAVNIKI, ki pokrivajo ambulatno KINEZIOLOGIJA

Simon Uršič