ZA PACIENTE

Možnosti plačila

V naši kliniki izvajamo izključno samoplačniške preglede, koncesij nimamo.

Plačilo za različne obravnave in posege je možno z  gotovino ter z vsemi pomembnejšimi plačilnimi karticami. V neposredni bližini (ca. 100 metrov) se nahaja tudi bankomat Nove Ljubljanske Banke.

Za paciente, ki imajo sklenjena dodatna zdravstvena zavarovanja ter odobreno obravnavo oziroma pregled preko izbrane zavarovalnice, se plačila v večini primerov izvršijo neposredno preko zavarovalnic. Obstajajo določene izjeme, kjer je potrebno pacientom za določene obravnave oziroma preglede tudi doplačati do polne cene pregleda oziroma dodeljenega števila obravnav glede na odobreno zavarovalno vsoto.  Zato svetujemo, da pacienti to predhodno preverijo pri izbrani zavarovalnici.