Ana Pekle Golež, dr.med.

specialistka anesteziologije in reanimatologije

Ana Pekle Golež je specialistka anesteziologije in reanimatologije, z zdravljenjem bolečine pa se je začela ukvarjati že dolgo preden je postala specialistka. Njeno primarno vodilo je ljudem blažiti bolečine, najsi bo to z zdravili, blokadami, akupunkturo ali z nasvetom.

Ukvarja se z zdravljenjem akutne in kronične bolečine, nociceptivne in nevropatske, v lokomotornem aparatu in drugih telesnih sistemih. V obravnavi kronične bolečine, ki zahteva sodelovanje različnih zdravnikov specialistov ter drugih strokovnjakov, redno sodeluje v interdisciplinarnem timu.

V svoji več kot petindvajsetletni praksi je pomagala najmanj 50 000 bolnikom in njihovim svojcem. Svojo anesteziološko pot je začela na Kliničnem centru v Ljubljani, nadaljevala pa na Onkološkem inštitutu, kjer je vodila Oddelek za anesteziologijo in  Ambulanto za zdravljenje bolečine.

O zdravljenju bolečine se je izobraževala tako doma kot na tujem, na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Na svojem področju je mentorica študentom in mladim zdravnikom, o akupunkturi, ki jo prakticira več kot desetletje, predava tudi na domačih in mednarodnih simpozijih, kongresih.

Njeno prakso bogatijo izkušnje in redno spremljanje novosti na področju obravnave bolečine, uporaba sodobnih pripomočkov in materialov, nenazadnje pa predanost delu in bolnikom.

Specialistična znanja

medicinska akupunktura za zdravljenje bolečine in drugih bolezenskih stanj
regionalna analgezija, blokade osrednjega živčevja in perifernih živcev
medikamentozno zdravljenje bolečine
interventne metode za zdravljenje kompleksnih bolečinskih stanj
sedacija za invazivne posege, splošna in regionalna anestezija