Robert Pantar, dr.med.

Specialist urolog

Robert Pantar, dr.med., je specialist urologije, ki je začel svojo medicinsko pot z vpisom na Medicinsko fakulteto v Ljubljani leta 2004 in ga uspešno zaključil v letu 2010. Že tekom študija je pokazal interes za delo na področju kirurgije, znanje je pridobival na več različnih kirurških oddelkih v UKC Ljubljana in v tujini. Po opravljenem pripravništvu se je zaposlil v UKC Ljubljana, nato pa leta 2012 pričel s specializacijo iz urologije. Že tekom specializacije se je bolj usmerjeno poglobil v onkološko, rekonstrukcijsko in transplantacijsko urologijo. Iz omenjenih vej je opravil in opravlja redna poglobljena izobraževanja tako doma kot v tujini. Specializacijo je s pohvalo zaključil v letu 2018 in se nato zaposlil v UKC Ljubljana na KO za urologijo. Bolj usmerjeno se ukvarja z odprto onkološko urološko kirurgijo, operativnim zdravljenjem moške urinske inkontinence in drugo rekonstruktivno urološko kirurgijo.

Specialistična znanja

endoskopsko operativno zdravljenje tumorjev mehurja
endoskopsko operativno zdravljenje obstrukcije urina na nivoju prostate
operativno zdravljenje moške urinske inkontinence
operativno zdravljenje tumorjev ledvic, mehurja, prostate
transplantacije ledvice