Celostna obravnava LagunaMed

Celostna obravnava

V LagunaMed, centru zdravja, prisegamo na celostno obravnavo pacientov. Sprva tovrstni koncept razvijamo na področju zdravljenja mišično-skeletnih obolenj. V našem centru združujemo strokovnjake štirih različnih strok, ki v sodelovanju celostno in z vseh potrebnih vidikov poskrbijo za naše paciente. Različni subspecialisti ortopedske kirurgije ali ortopedije se povezujejo s fiziatrom, fizioterapevti in kineziologi, pri čemer v skupnem sodelovanju za pacienta iščejo najboljše možne rešitve. Velika dodana vrednost naše ustanove je v tem, da je komunikacija med temi strokovnjaki učinkovita in na ta način hitro in efektivno postavijo pacienta v center pozornosti, kar mu pomaga dosegati hitre in uspešne rezultate pri svojem zdravljenju.

V preteklosti je ortopedija obsegala široko področje, iz katerega pa so se zaradi obsežnega znanja in raznolikosti obravnav, razvile različne stroke. Te stroke so ortopedska kirurgija (ortopedija, kot jo poznamo v ožjem smislu), fiziatrična in rehabilitacijska medicina (splošno bolj znana kot fiziatrija), fizioterapija in ortotika s protetiko. V zadnjem obdobju se tem štirim na področju zdravljenja skeletnih bolezni pridružuje še kineziologija , ki pa ni izšla neposredno iz ortopedije.

V kolikor ortopedski kirurg ob opravljenem kliničnem pregledu in diagnostiki ugotovi, da bi bilo primerno bolezensko stanje zdraviti z operacijo, potem zdravi pacienta sam, v kolikor pa ugotovi, da operacija za tovrstno stanje ne prihaja v poštev, napoti pacienta k ustreznemu kolegu, ki mu lahko nudi primerno strokovno pomoč.

V našem centru zdravja še poseben poudarek dajemo celostni obravnavi pacientov, zato združujemo strokovnjake iz vseh omenjenih področij, kar zagotavlja dobre možnosti uspešnega zdravljenja vaših skeletnih težav.

Celostna obravnava LagunaMed
Ortopedija
Fizioterapija
Kineziologija
Fiziatrija

ZDRAVNIKI, ki pokrivajo ambulatno CELOSTNA OBRAVNAVA