Poškodbe dlani in prstov

Poškodbe dlani in prstov obsegajo zlome, izpahe in zvine. Lahko gre za zlom dlančnic ali prstov. Do izpaha lahko pride z ali brez dodatnega zloma. Ob izpahih se lahko poškodujejo tudi ligamenti, kar lahko vodi do nestabilnih sklepov, vendar je v večini primerov sklep po naravnavi stabilen. Te poškodbe se lahko pojavijo zaradi nesreč, športnih aktivnosti ali neposrednih udarcev. Brez takojšnjega in učinkovitega zdravljenja lahko te poškodbe vodijo do zapletov, kot je nepravilno zaraščen zlom.

Simptomi teh poškodb vključujejo takojšnjo bolečino, oteklino, deformacijo ter težave pri premikanju prizadetega prsta. Posledice nepravilno zaraščenega zloma v tem predelu so bolečina, zavrta gibljivost in rotatorna deformacija – križanje prstov ob formaciji pesti, kar pa se lahko pokaže šele po odstranitvi imobilizacije in razgibanju prstov, zato sta zgodnje prepoznavanje in takojšnje zdravstveno posredovanje ključnega pomena za preprečevanje zapletov.

Zdravljenje poškodb v predelu dlani in prstov se začne z natančno diagnostiko, v okviru katere sta predvsem klinični pregled ter RTG slikanje. V določenih primerih se lahko kirurg odloči tudi za drugo slikovno diagnostiko kot so CT, MRI ali UZ. Možnosti zdravljenja se razlikujejo glede na resnost poškodbe. Stabilni zlomi in izpahi se običajno obvladujejo s povijanjem ali nošenjem opornic. Pri nestabilnih zlomih je glede na klinični pregled lahko potrebna operacija za ponovno poravnavo in fiksacijo zlomljene kosti. Operativna oskrba je potrebna tudi pri rotatornih deformacijah, ki pacienta motijo pri vsakodnevnih opravilih. Po zdravljenju fizioterapija pomaga pri pridobivanju moči in gibljivosti, kar omogoča uspešno okrevanje. Pridobitev polne gibljivosti prstov je včasih dolgotrajen proces, pri katerem sodelujejo kirurg, fiziater/fizioterapevt ter delovni terapevt, ki glede na navodila izdela primerne dinamične opornice, ki pomagajo pri izboljšanju gibljivosti. Operativna oskrba slabše gibljivega prsta pride v poštev šele, ko s fizioterapijo ni več opaznega napredka. Zgodnja diagnoza in prilagojen načrt zdravljenja sta ključnega pomena za uspešno okrevanje in za zmanjšanje dolgoročnih posledic poškodb.