Rak prostate

Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. Ker bolezen v zgodnjih stadijih ne povzroča kliničnih težav, so ključnega pomena pri odkrivanju raka prostate preventivni pregledi. Bolj ogroženi so moški s pozitivno družinsko anamnezo obremenjenosti z rakom prostate. Pri oceni tveganja in prepoznavanju bolezni si najpogosteje pomagamo z določevanjem vrednosti PSA (prostata specifični antigen) iz krvi in kliničnim pregledom prostate. V primeru suma se diagnostika nadaljuje z magnetno resonanco male medenice, ki omogoča identifikacijo sumljivih lezij in nato usmerjeno biopsijo oz. odvzem tkiva. Za uspešno zdravljenje je pomembno pravočasno ukrepanje, zato je ključnega pomena zgodnje odkrivanje bolezni in ustrezni preventivni pregledi.

Prostata