Operacija tumorja hrbtenice

Tumorji hrbtenice so zelo različna skupina bolezni hrbtenice. Kot so različne bolezni, so različne tudi možnosti zdravljenja. Najpogosteje se pojavljajo zasevki (metastaze) drugih tumorjev iz mehkih tkiv, med primarnimi hrbteničnimi tumorji pa ločimo kostno-hrustančne in tumorje hematopoetskega sistema (kostnega mozga). Najpogostejša operacija pri tumorjih hrbtenice je biopsija vretenca. To izvedemo tako, da pod rentgensko ali CT kontrolo z debelo iglo skozi kost vstopimo v telo vretenca, kjer z dolgo tkivno prijemalko preko debele igle odvzamemo nekaj koščkov tkiva, ki ga pošljemo na histo-patološko preiskavo. Na podlagi diagnoze se nato odločamo glede naslednjih korakov zdravljenja.

Vedno je pri tumorski kirurgiji potrebno sodelovanje več medicinskih strok, tako da paciente s tumorji hrbtenice po pridobitvi diagnoze predstavimo na interdisciplinarnem konziliju. Tam se odločimo ali je najboljše zdravljenje za pacienta radioterapija, kemoterapija, imunoterapija, kirurgija ali kombinacija naštetih.

Hrbtenico operiramo kadar je prisotna nestabilnost hrbtenice, torej nezmožnost hrbtenice, da vzdrži normalne dnevne aktivnosti, kadar je prisoten nevrološki deficit, kadar je prisotna kompresija hrbtenjače ali kadar gre za primarni tumor kosti, pri čemer lahko samo s kirurgijo pacienta ozdravimo. Vedno tudi tehtamo ali je splošno zdravstveno stanje pacienta dovolj dobro, da bo operacijo prenesel in se lahko po njej rehabilitiral.
Manjši kirurški posegi pri tumorjih hrbtenice so vertebroplastike. Pri tem v prizadeto vretence vbrizgamo kostni cement in s tem preprečimo zlom vretenca ob dnevnih obremenitvah. To omogoča dodatno čvrstost s tumorjem prizadetega vretenca, hkrati pa cement ne vpliva na uspešnost obsevanja (radioterapije) in kemoterapije.

V primeru večje nestabilnosti je potrebno hrbtenico tudi stabilizirati. To običajno dosežemo s posteriorno fiksacijo z vijaki in palicami, kar lahko naredimo tudi na minimalno invaziven način, torej z uvajanjem vijakov preko manjših kožnih luknjic. To predvsem izboljša hitrost rehabilitacije in omogoča hitrejše obsevanje.
Kadar je prisotna kompresija živčnih struktur moramo stabilizaciji dodati še dekompresijo, nato pa ali delno odstranitev tumorja (separacijska kirurgija), s čimer pacienta pripravimo za obsevanje, ali pa odstranitev celotnega tumorja (korpektomija).

V primeru primarnih malignih ali agresivnih tumorjev hrbtenice ozdravitev zagotovi edino popolna odstranitev tumorja z varnostnim robom, tako imenovana en blok resekcija. To so najzahtevnejše tumorske operacije hrbtenice, pri katerih mora kirurg zelo dobro načrtovati poseg in rekonstrukcijo hrbtenice po odstanitvi enega ali več celotnih vretenc. Temu primerno je zelo zahtevna tudi rehabilitacija, vendar pa imajo ob dobro načrtovam in izvedenem posegu, pacienti dobro možnost za popolno ozdravitev.

Rekonstrukcija hrbtenice po odstranitvi tumorja

ZDRAVLJENJA IN POSEGI