Zdravljenja

Epiduralna blokada

Epiduralna blokada pomeni infiltracijo (injekcijsko vbrizganje) epiduralnega prostora. Je ena od možnosti zdravljenja pri spinalni stenozi, včasih tudi akutni kompresiji živčevja (npr. herniji medvretenčne ploščice). Epiduralni prostor je del hrbteničnega ...

Preberi več

Operacija gnojnega vnetja hrbtenice

Spondilodiscitis ali gnojno vnetje hrbtenice lahko povzroči nestabilnost hrbtenice ali utesnitev živčnih struktur, zaradi katere je potrebna operacija. Operacija je potrebna tudi kadar z antibiotično terapijo ne uspemo doseči ustreznega odziva organizma na ...

Preberi več

Vertebroplastika

Vertebroplastika je poseg, pri katerem v telo vretenca vbrizgamo kostni cement, kar povzroči povečanje mehanske čvrstosti vretenca. Posega se poslužujemo pri boleznih, ki povzročajo oslabitev kosti in celo nizko-energetske, oslabitvene zlome vretenc. Najpogosteje ...

Preberi več

Artroskopija rame

Artroskopija je operativni poseg, pri katerem na ramenu napravimo dva ali tudi več pol centimetrskih rezov, tako da v ramenski sklep uvedemo majhno kamero, ki je priključena na video monitor. Ramenski sklep nato napolnimo s tekočino pod pritiskom. Nato z uporabo ...

Preberi več

Endoproteza rame

Endoproteza ramena je umetni sklep, s katerim kirurg nadomesti oboleli ramenski sklep. Obstaja več različnih vrst endoproteze ramena. O tem katera je najprimerjenša proteza za vas se bomo odločili pred operacijo na podlagi vrste bolezni in stanja vašega sklepa in ...

Preberi več

Ustrezna obutev za otroka

Ni jasnih znanstveno pokrepljenih dokazov, da posamezni tipi in modeli obutev kakorkoli pozitivno ali negativno vpliva na razvoj otroških stopal. Zaradi tega se tukaj odpirajo marketinške možnosti, da posamezni proizvajalci oglašujejo svoje izdelke kot idealne za ...

Preberi več

Vodena rast (“guided growth”) metoda

Z metodo vodene rasti oz. “guided growth” metodo se vpliva na rast same rastne cone, s čimer se njen potencial izkoristi za zdravljenje bolezni in deformacije gibal pri otroku. Uporabljamo je lahko za korekcijo osnih in rotacijskih deformacij, razlike v dolžini ...

Preberi več

Ponsetijeva metoda

Ponsetijeva metoda se uporablja za zdravljenje prirojene ekvinovarusne deformacije stopal, ki je najpogostejša prirojena deformacija gibal. Približno 1 na 1000 novorojenčkov se rodi s prirojenim idiopatskim ekvinovarusom. Ponsetijeva metoda je prinesla pravo ...

Preberi več

Subtalarna artroereza za zdravljenje ploskega stopala

V primeru, da imajo otroci in mlade odrasle osebe plosko oblikovana stopala, so to normalno zdrava stopala, ki samo plosko izgledajo ter ne potrebujejo nobenega zdravljenja. V primeru, da se pojavijo bolečine na tipičnih mestih ali druge težave, predlagamo ...

Preberi več

Operacija tumorja hrbtenice

Tumorji hrbtenice so zelo različna skupina bolezni hrbtenice. Kot so različne bolezni, so različne tudi možnosti zdravljenja. Najpogosteje se pojavljajo zasevki (metastaze) drugih tumorjev iz mehkih tkiv, med primarnimi hrbteničnimi tumorji pa ločimo ...

Preberi več

Korekcija deformacije hrbtenice

Ob korekcijah deformacij hrbtenice je vedno potrebna tudi spondilodeza, torej zatrditev hrbtenice. Glavna razlika med osnovno sponilodezo in spondilodezo pri deformacijah hrbtenice je v tem, da moramo pri korekcijah deformacij opraviti korekcijske manevre, s katerimi ...

Preberi več

Spondilodeza

Spondilodeza v širšem pomenu besede pomeni zatrditev hrbtenice. To pomeni, da vretenca povežemo med seboj na način, da se kostno zarastejo, in sklepi na hrbtenici na teh segmentih potem niso več gibljivi. Najpogosteje se zatrditev hrbtenice izvaja na enem ...

Preberi več

Prvi ortopedski pregled

Prvi ortopedski pregled sestoji iz pogovora z ortopedskim kirurgom, kjer pacient pove o svojih težavah, zdravnik pa z usmerjenimi vprašanji skuša priti do informacij, ki so zanj pomembne. Sledi klinični pregled, pri katerem ortopedski kirurg pregleda boleči ali ...

Preberi več

Kontrolni ortopedski pregled

Kontrolni ortopedski pregled se izvaja z različnimi nameni: – kadar je specialist ortopedske kirurgije pacienta napotil na diagnostične preiskave in pacient pride po dokončno mnenje, – kadar je pacientovo stanje takšno, da je potrebno stanje »slediti« ...

Preberi več

Razširjen ortopedski pregled/drugo mnenje

Kadar je pacient obiskal že več zdravnikov, celo več specialistov iste stroke, in išče še dodatno mnenje, običajno s seboj prinese večjo količino diagnostiščnih izvidov, slik in daljšo zgodbo. Tovrstno aktivnost imenujemo razširjen ortopedski pregled ali ...

Preberi več

Blokada/infiltracija boleče točke

Blokada ali infiltracija boleče točke je najpogosteje uporabljan ortopedski poseg, ki se izvaja v ambulanti. Blokada pomeni, da se v določeno boleče tkivo ali sklep vbrizga zdravila. Lahko gre za posamezna zdravila ali različne kombinacije zdravil, najpogosteje pa ...

Preberi več

Blokada fastnih sklepov

Blokada fasetnih sklepov je infiltracija (injekcijsko vbrizganje) kortikosteroida in lokalnega anestetika neposredno v fasetne sklepe. Tovrstna blokada se navadno izvaja z namenom zdravljenja mehanične fasetne bolečine ali pa z namenom diagnostike, torej ...

Preberi več

Evakuacija hernije disci – ledvena hrbtenica

Hernija medvretenčne ploščice lahko povzroči utesnitev spinalne korenine ali spinalnega živca in posledično bolečino vzdolž noge, v hujših primerih pa tudi živec poškoduje do te mere, da pride do nevroloških izpadov (pomemben je predvsem izpad mišične ...

Preberi več

Evakuacija hernije disci – vratna hrbtenica

Indikacije za operacijo hernije medvretenčne ploščice na vratni hrbtenici so praktično enake kot na ledveni hrbtenici, ob tem da moramo na vratni hrbtenici biti pozorni tudi na prizadetost hrbtenjače. V kolikor najdemo znake prizadetosti hrbtenjače, se operaciji ...

Preberi več

Dekompresija spinalne stenoze

Dekompresija je osnovna kirurška tehnika v kirurgiji hrbtenice. Dobesedno dekompresija pomeni sprositev živčnih struktur in se je navadno poslužujemo, kadar so živčne strukture simptomatsko utesnjene, ne glede na to kaj jih utesnjuje. Najbolj pogosto gre za ...

Preberi več