Artroskopija rame

Artroskopija je operativni poseg, pri katerem na ramenu napravimo dva ali tudi več pol centimetrskih rezov, tako da v ramenski sklep uvedemo majhno kamero, ki je priključena na video monitor. Ramenski sklep nato napolnimo s tekočino pod pritiskom. Nato z uporabo specialnih inštrumentov pregledamo ramenski sklep ter po potrebi popravimo ali odstranimo okvarjena tkiva. Ker napravimo v sklepno ovojnico le nekaj majhnih rezov, je bolečina po operaciji bistveno manjša kot pri klasičnih odprtih operacijah, prav tako so redkejše komplikacije in krajša hospitalizacija, za kirurga pa je operacija tehnično bolj zahtevna. Operacija lahko poteka v splošni (med operacijo spite) ali regionalni anesteziji (interskaleni blok, ki omrtviči živce, ki oskrbujejo operirano območje) in traja 30 do 120 minut; odvisno od vrste posega in razsežnosti patoloških sprememb.

Artroskopijo rame predlagamo pri različnih težavah znotraj ramenskega sklepa:
– poškodba mišic rotatorne manšete pri kateri s posebnimi sidri pritrdimo poškodovano tetivo mišice nazaj na anatomsko narastišče na glavici nadlahtnice
– adhezivni kapsulitis oziroma zamrznjena rama, kjer napravimo kapsulotomijo – sprostitev sklepne ovojnice
– utesnitveni sindrom ramena pri katerem običajno odstranimo vnetno spremenjeni burzo in razširimo subakromialni prostor
– težave s tetivo dolge glave bicepsa, ki je zaradi anatomskih razmer pogosto prizadeta in jo zato prestavimo izven sklepa
– prosta telesa v rami
– nestabilnost ramena
– poškodbe labruma

V primeru, da se pacient za operacijo ne odloči, se bodo bolečine in omejena gibljivost v bodoče verjetno slabšale, zaradi česar lahko pričakujete vse slabšo funkcijo ramena ter čedalje več težav pri gibanju in najrazličnejših aktivnostih. Operativni poseg je namenjen predvsem zvišanju kvalitete življenja in ne bo izboljšal vašega splošnega zdravstvenega stanja, zato morebitna odklonitev nima življenjsko nevarnih posledic.
Na splošno je okrevanje po artroskopskih operacijah hitro, bistveno hitrejše v primerjavi s klasičnimi odprtimi operacijami. Seveda pa je čas okrevanja odvisen od vrste artroskopske operacije.

Artroskopija rame

ZDRAVLJENJA IN POSEGI