Prvi ortopedski pregled

Prvi ortopedski pregled sestoji iz pogovora z ortopedskim kirurgom, kjer pacient pove o svojih težavah, zdravnik pa z usmerjenimi vprašanji skuša priti do informacij, ki so zanj pomembne. Sledi klinični pregled, pri katerem ortopedski kirurg pregleda boleči ali disfunkcionalni del telesa, izvede preiskovalne teste, ki so pomembne za določitev diagnoze. V primeru, da pacient s seboj prinese že opravljene diagnostične izvide ali slike, zdravnik te pregleda. Na podlagi vseh informacij, ki jih tekom pregleda prejme, zdravnik nato predlaga ali nadaljnjo diagnostiko ali pa pacientu postavi diagnozo in mu predlaga možnosti zdravljenja.

Možnosti je ob določenih boleznih lahko več, nato pa se morata zdravnik in pacient skupaj odločiti, katero možnost bosta izbrala. V kolikor se odločita za konzervativno zdravljenje, ortopedski kirurg napoti pacienta ustreznim kolegom, v primeru potrebe po blokadi oz. infiltracijski terapiji, se ta lahko izvede takoj ali z zamikom, če je potrebna rentgenska navigacija, v primeru potrebe po operaciji pa se ortopedski kirurg in pacient dogovorita za to, kako bosta to operacijo izvedla. Zdravnik nato diktira izvid in s tem se pregled zaključi. Pacient lahko izvid dobi po elektronski pošti ali natisnjenega na papir.

Pregled pacienta

ZDRAVLJENJA IN POSEGI