Razširjen ortopedski pregled/drugo mnenje

Kadar je pacient obiskal že več zdravnikov, celo več specialistov iste stroke, in išče še dodatno mnenje, običajno s seboj prinese večjo količino diagnostiščnih izvidov, slik in daljšo zgodbo. Tovrstno aktivnost imenujemo razširjen ortopedski pregled ali drugo mnenje. Ker imamo v naši ustanovi na voljo najboljše strokovnjake za posamezna področja, bodo ti pregledali celotno zgodbo in pacientu predstavili svoj pogled na njihovo bolezen in zdravljenje ter predlagali sledeče ukrepe. Običajno tovrsten pregled sestoji iz prvega pregleda, kjer si specialist ustvari osebno mnenje glede kliničnega stanja pacienta, nato pa še iz pregleda dosedanjih zdravstvenih obravnav in temeljitega pogovora in potencialnega dogovora o možnih rešitvah posameznih kompleksnejših primerov.

Razširjen ortopedski pregled