Skolioza – kriva hrbtenica

Skolioza je najbolj pogosta deformacija hrbtenice pri otroku, ki prizadene približno 2 odstotka vseh otrok.

 

Opredelitev in pogostost skolioze

Pri skoliozi gre za ukrivljenost določenega dela hrbtenice v levo ali desno (najpogosteje v prsnem delu v desno in v ledvenem delu v levo). Poleg ukrivljenosti v stran, je za skoliozo značilna še rotacija vretenc v deformiranem delu hrbtenice (slika spodaj). Rotacija je vedno taka, da se z zadnjimi elementi zarotirajo proti konkavni strani. Posledica rotacije vretenc je grba, ki nastane na konveksni strani skolioze. Grba oz. asimetrija trupa se vidi pri predklonu (Test predklona ali Adamsov test) (glej poglavje diagnoza skolioz). Večja je grba oz. asimetrija trupa, večja je skolioza. Skolioze se pojavljajo večinoma v otroškem obdobju. Ocenjuje se, da ima skoliozo, ki je večja od 10°, približno 2 % vseh otrok. Približno 10 % teh otrok potrebuje operativno zdravljenje. Pogosteje obolevajo deklice in sicer v razmerju 10:2.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Shematski prikaz skolioze (leva slika) in RTG slika skolioze (desna slika). Vidna je desnostranska prsna skolioza.

Delitev skolioz

Skolioze delimo na tri načine:

  • glede na čas nastanka jih delimo na infantilne (pojav skolioze pri starosti otroka med 0 – 4 let), juvenilne (v obdobju od 4 – 10 let) in adolescentne, ki so tudi najbolj pogoste (po 10. letu starosti otroka),
  • glede na vzrok nastanka jih delimo na primarne in sekundarne skolioze. 80-90 % skolioz je primarnih (idiopatskih) skolioz, kar pomeni, da vzroka za njihov nastanek ne poznamo. Preostalih 10-20 % skolioz uvrščamo med sekundarne skolioze, ki nastajajo kot posledica nekaterih drugi bolezenskih stanj (posledica nekaterih živčnih in mišičnih bolezni, prirojenih motenj v razvoju vretenc hrbtenice, tumorjev, poškodb…),
  • glede na mesto na hrbtenici, kjer se skolioza pojavlja, jih razdelimo na prsne skolioze, ki se pojavljajo v prsnem delu hrbtenice (večinoma gre za desno-stranske krivine), prsno-ledvene skolioze, kjer ena krivina zajema prsno in ledveno hrbtenico hkrati in ledvene skolioze, ki se nahajajo v ledvenem delu hrbtenice (večinoma gre za levo-stranke krivine). Lahko gre tudi za kombinacijo prsne in ledvene skolioze (običajno desno-stranska prsna in levo-stranska ledvena krivina).

Potrditev skolioze – Test predklona (Adamsov test)

Z opazovanjem hrbtenice pri otroku lahko na skoliozo le posumimo, ne moremo pa je potrditi. Test, ki potrdi skoliozo je Test predklona ali Adamsov test. Otrok se enostavno predkloni z iztegnjenimi koleni. Pri otroku, ki skolioze nima, sta leva in desna polovica trupa v isti višini. Pri otroku, ki pa ima skoliozo, pride do asimetrije trupa oz. pojava grbe na konveksni strani skoliotičnega dela hrbtenice (sliki spodaj). Grba nastane kot posledica rotacije vretenc, ki je osnovna značilnost skolioze. Večja je grba, večja je velikost skolioze.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed   Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Slika levo: Pozitiven Test predklona (Adamsov test) za skolioze: pri maksimalnem predklonu otroka se kot posledica rotacije vretenc v skoliotičnem delu hrbtenice pojavi asimetrija (grba) na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice. Slika desno: Shematski prikaz vzroka nastanka asimetrije trupa in pozitivnega Testa predklona (Adamsovega testa) pri skoliozi hrbtenice (posledica rotacije vretenc z zadnjimi deli proti konkavni strani krivine nastane grba na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice).

Določitev velikosti skolioze – RTG slikanje in meritev po Cobbu

Diagnostična preiskava za določitev velikosti skolioze je rentgensko slikanje hrbtenice (RTG). RTG posnetek mora zajemati celotno hrbtenico od spredaj, od vratnega dela do vključno medenice (slika). Velikost skolioze nato določimo z meritvijo po Cobbu. Pri tej meritvi je potrebno poiskati nevtralni vretenci skolioze. Nevtralni vretenci sta končni vretenci skoliotične krivine. To sta vretenci, ki sta na RTG posnetku najbolj nagnjeni. Ko določimo zgornje in spodnje nevtralno vretence, potegnemo premico po zgornjem robu zgornjega nevtralnega vretenca in premico po spodnjem robu spodnjega nevtralnega vretenca. Na obe premici nato narišemo pravokotnici. Kot med obema pravokotnicama predstavlja velikost skolioze po Cobbu (slika spodaj). Skolioze, ki merijo po Cobu preko 45 – 50° praviloma zahtevajo operativno zdravljenje.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

RTG in shematski prikaz meritve velikosti skoliotične krivine hrbtenice po Cobbu (določi se najbolj nagnjeno zgornje in spodnje vretence. Po njunem zgornjem oz. spodnjem robu se nariše premica in pravokotnica nanjo. Kot med pravokotnicama predstavlja kot skolioze po Cobbu. V tem primeru je kot skolioze po Cobbu 58°).

Konzervativno zdravljenje skolioz (do 50 stopinj po Cobbu)

Na konzervativen (neoperativen) način zdravimo skolioze, ki so manjše od 50 stopinj po Cobbu. Posebnega zdravljenja pri skoliozah ni. Potrebne so redne kontrole in občasno je potrebno napraviti RTG slikanje hrbtenice, da se spremlja napredovanje skolioze. Kritično obdobje vsake skolioze je obdobje hitre rasti (puberteta). V tem obdobju lahko skolioza hitro napreduje. V tem obdobju so zato potrebni kontrolni pregledi pogosteje, običajno na 3- 4 mesece. Pri skoliozah večjih od 25 stopinj se pogostokrat otroku namesti steznik. Otroka s skoliozo je potrebno kontrolirati do zaključka rasti. Ko je rast zaključena, skolioza več ne napreduje in kontrolni pregledi običajno več niso potrebni. To velja le za idiopatske skolioze (glej delitev skolioz). Skolioza pod 50 stopinj po Cobbu po koncu rasti predstavlja le estetsko motnjo in otrok nima nikakršnih omejitev. Omejitev tudi nima v njegovem kasnejšem življenju. Dovoljene so vse fizične in športne aktivnosti.

Operativno zdravljenje skolioz (nad 50 stopinj po Cobbu)

Operativno zdravljenje otrok starejših od 10 let

Ko skolioza doseže velikost 50 stopinj po Cobbu je potrebno operativno zdravljenje. Skolioza nad temi vrednostmi namreč vpliva na delovanje dihalnih organov (pljuča), prebavnih organov in obtočil. Huda skolioza lahko celo ogrozi otrokovo življenje in je operacija celo nujna. To zlasti velja pri skoliozah, ki so večje od 80 stopinj po Cobbu.

Idealno obdobje za operacijo je starost otroka med 13. in 15. letom, ko je rast hrbtenice praktično zaključena, hrbtenica pa je še vedno fleksibilna. Z operacijo skoliozo čim bolj korigiramo v vseh treh ravninah hkrati. Pri tem se uporabljajo različne tehnike. Trenutno je najbolj uporabljena tehnika uporabe redukcijskih transpedikularnih vijakov. Pri tej tehniki je potrebno najprej v vsa vretenca v skoliotičnem delu hrbtenice uvesti vijake (t.i. transpedikularni vajaki). Za vijake se nato fiksira palici na obeh straneh hrbtenice. S korektivnimi tehnikami se nato izvrši korekcija skolioze (tehnika derotacije, translacije, distrakcije in kompresije) (slika spodaj). Ob zaključku operacije je potrebno nato napraviti še zatrditev operiranega dela hrbtenice, kar pomeni, da ustavimo nadaljnjo rast hrbtenice. To napravimo tako, da se na operirani del hrbtenice naložijo kostni presadki in vretenca se tako med seboj povsem zrastejo. V tem delu posledično hrbtenica ni več gibljiva. Na ta način se zdravijo adolescentne skolioze. Proces preraščanja traja od 6-8 mesecev in v tem času je potrebna večja previdnost pri gibanju.
Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

RTG slika skolioze pred operacijo (leva slika) in po operaciji (desna slika). Skolioza je korigirana s transpedikularnimi vijaki, na katere sta pričvrščeni dve palici na vsaki strani hrbtenice. A- pogled na hrbtenico od spredaj, B- pogled na hrbtenico iz strani.

Operativno zdravljenje otrok od 5. do 10. leta starosti – MAGEC sistem

Pri otrocih s skoliozo, ki so stari od 5 do 10 let, skolioza pa napreduje, je potrebno uporabiti pri operaciji skolioze sisteme, ki dovoljujejo rast hrbtenici. Pri teh otrocih namreč ne smemo napraviti definitivne korekcije in zatrditve hrbtenice, saj otrok in hrbtenica še rasteta. Uporabljati je potrebno sisteme, ki se raztegujejo in s tem spremljajo rast otroka in hrbtenice. Velik napredek pri zdravljenju teh otrok je prinesel razvoj magnetnih palic – MAGEC Growing rod sistem. Gre za sistem palic, ki imajo v sebi magnet, ki ga je možno z zunanjim magnetnim poljem raztegovati ali krajšati (slika spodaj).

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Palica z magnetom (zadebeljeni del palice) – Growing rod MAGEC sistem.

Palici je potrebno vgraditi na hrbtenico, kar napravimo preko dveh kožnih rezov. Skozi zgornji in spodnji kožni rez uvijemo vijake na zgornji in spodnji del skoliotične krivine hrbtenice (običajno 4 vijaki zgoraj in 4 spodaj), nato pa uvedemo 2 magnetni palici na vsaki strani hrbtenice in ju fiksiramo na vijake (sliki spodaj). Ob tem skušamo doseči čim boljšo korekcijo skolioze.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Vstavitev in fiksacija magnetnih palic na vsako stran skoliotičnega dela hrbtenice na vijake.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

A/P RTG prikaz skoliotične hrbtenice pri 7 letni deklici (leva slika), A/P in stranski RTG posnetek hrbtenice po vstavitvi Growing rod MAGEC sistema (desna slika).

Po vstavitvi magnetnih palic, sledi čez 3-4 mesece prvo raztegovanje palic, ki ga nato ponavljamo na 3-4 mesece do starosti 12, 13 let, ko sistem odstranimo in napravimo definitivno korekcijo skolioze in zatrditev hrbtenice. Raztegovanje palic izvajamo z ambulantnim posegom, kar pomeni, da otrok po cca 20 minutah že lahko zapusti ustanovo. Raztegovanje palic je povsem neboleče. Otrok se le uleže na trebuh, z magnetom določimo položaj magnetnega dela obeh palic na hrbtenici in lokacijo magnetov na palici označimo na koži. Na označeni del nato postavimo napravo, s katero lahko ob aktiviranju ustvarimo magnetno polje, ki zavrti magnet na palici in na ta način se palica podaljšuje. Velikost podaljševanja spremljamo na ekranu in običajno podaljšamo obe palici za 3 mm (slika spodaj). Po vsakem raztegovanju z ultrazvokom preverimo uspešnost raztegovanja. Občasno je potrebno napraviti tudi RTG posnetek, kjer se vidi uspešnost raztegovanja palic.

Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Prikaz raztegovanja magnetnih palic z napravo ERC. S sprožitvijo magnetnega polja na ekranu naprave spremljamo dolžino raztegovanja magneta v palicah.

Operativno zdravljenje otrok do 5. leta starosti – VEPTR sistem

Pri otrocih z najbolj zgodnjo obliko skolioze, ki se pojavi od 1- do 5. leta starosti je zdravljenje najbolj težavno. Hrbtenica še ni zadosti razvita, da bi lahko uporabljali hrbtenične vijake, poleg tega pa gre pogostokrat za nerazvitost dihalnega sistema in zato je potrebno uporabljati sisteme, ki se fiksirajo na prsni koš in na hrbtenico. Pri teh otrocih se večinoma uporablja sistem VEPTR (slika spodaj).
Skolioza - kriva hrbtenica LagunaMed

Shematični in RTG prikaz VEPTR sistema (sistem se običajno fiksira med rebri in dodatno med rebri in hrbtenico).

Morda vas tudi zanima

Obremenitve (biomehanika) hrbtenice

Obremenitve hrbtenice pojasnjujemo z navori. Navor je produkt sile in ročice preko katere ta sila deluje (N = F x r). Večja sila in večja ročica prispevata k večjemu navoru (slika 1). Slika 1. Navor (N) je produkt sile (F) in njegove ročice (r). Večja je sila, ...

Preberi več

Anatomija hrbtenice

Hrbtenica je večsegmentni in multifunkcionalni organ, ki poteka od baze lobanje do medenice. Sestavljena je iz 7 vratnih, 12 prsnih in 5 ledvenih vretenc. 5 križnih vretenc je zraslih v enotno kost – križnica, 3-5 trtičnih vretenc pa je zraslih v enotno kost ...

Preberi več