Dupuytrenova kontraktura oz. palmarna fibromatoza

Dupuytrenova kontraktura oz. palmarna fibromatoza je benigna fibroproliferativna bolezen rok, za katero je značilno krčenje palmarne in/ali digitalne fascije. Prevalenca je največja pri prebivalcih severne Evrope ter narašča s starostjo. Bolezen se pri moških srednjih let pojavlja trikrat pogosteje kot pri ženskah, po 70. letu pa je spolna porazdelitev enakomerna. Za bolezen je značilna močna dedna nagnjenost. Natančen vzrok nastanka bolezni ni znan, je pa tveganje za nastanek pogostejši pri diabetikih, kadilcih ter osebah, ki uživajo alkohol. Med sprožilnimi dejavniki za nastanek se prepoznava tudi poškodba.

Bolezen se značilno kaže v dveh oblikah in sicer v obliki nastanka Dupuytrenovih vozličev ter fibroznih trakov, ki omejujejo izteg prsta. Klinična slika se kaže kot zadebelitev ter uleknjenost kože, podkožne zatrdline ter fibrozni trakovi. Najpogosteje je prizadet prstanec, nato mezinec, sredinec, kazalec in palec pa redkeje. Sprva so prisotne zgolj kožne spremembe, kasneje pa se začne kontraktura, ki ovira izteg prsta. Praviloma je sprva omejen izteg metakarpofalangealnega sklepa, nato pa je lahko prizadet tudi proksimalni interfalangealni sklep. V sklop fibromatoz oz. ektopičnih oblik Dupuytrenove kontrakture uvrščamo tudi Garrodovi vozliči na hrbtni strani PIP sklepov, fibromatozo penisa (Peyronijeva bolezen) ter plantarno fibromatoza (Ledderhosejeva bolezen).

Zdravljenje je prilagojeno vsakemu pacientu glede na funkcionalne potrebe. Pri blagih oblikah, kjer ni funkcionalnih težav, ni kontrakture ali je kontraktura MCP sklepa <30 je potrebno zgolj spremljanje na 6–12 mesecev. Pri zmerni do napredovali obliki, kjer se že pojavijo funkcionalne težave (kontraktura MCP sklepa 30-60° ali kontraktura PIP sklepa) pa je že smiselno opraviti operativni poseg. Med operativne posege spada igelna aponevrotomija, kjer v lokalni anesteziji z iglo prekinemo fibrozni trak, ki povzroča kontrakturo (tovrstni poseg je mogoče opraviti ob ustrezni klinični sliki). Pri tem ne odstranimo fibromatoze, ampak prehodno izboljšamo funkcionalnost roke. Poglavitni operativni poseg pri Dupuytrenovi kontrakturi je selektivna aponevrektomija, kjer v lokalni ali splošni anesteziji odstranimo brazgotinsko tkivo ob skrbi za ohranitev nevrocirkulatornih struktur. Pri napredovalih oblikah bolezni so za iztegnitev prstov občasno potrebni tudi zahtevnejši posegi (artroliza sklepov, kritje kožnih defektov z avtotransplantatom, fiksacija sklepa s K žico, itd.).

De Quervainova bolezen