Maligni melanom

Melanom je maligni tumor kože, ki nastane zaradi maligne preobrazbe melanocitov. Večinoma se pojavlja na koži, vendar lahko nastane povsod, kjer so prisotni melanociti (oko, možganske ovojnice, sluznice). Med dejavnike tveganja uvrščamo družinsko nagnjenost (cca. 10% pacientov z malignim melanomom), UV sevanje oz. izpostavljenost soncu, povečano število melanocitnih nevusov, fototip kože (Fitzpatrick tip I in II), prisotnost drugih kožnih rakov, imunosupresija ter genodermatoze. Zaradi invazivnosti malignega melanoma ter zgodnjega pojava zasevkov, je pri malignem melanomu ključnega pomena zgodnje prepoznavanje. Maligni melanom predstavlja zgolj 5% kožnih rakov, vendar je vzrok 90% smrti zaradi kožnega raka. Podobno kot ostali kožni raki ima maligni melanom več podtipov, od katerih je najpogostejši površinsko rastoči (70%), sledijo nodularni melanomi ter lentigo maligna melanom, najredkeje pa se pojavlja akralni lentiginozni melanom.

Maligni melanom prepoznamo na podlagi kliničnega ter dermatoskopskega pregleda in histopatološke preiskave. Pri kliničnem pregledu velja pravilo ABCDE: A (angl. Asymmetry), B (angl. Border), C (angl. Colour), D (angl. Diameter), E (angl. Evolution). Na melanom posumimo, kadar je pigmentna sprememba nesimetrična, z nepravilnimi robovi, sestavljena iz več barv, v premeru večja od 6 mm in se spreminja. Preprosto pomagalo pri odkrivanju melanoma je tudi t.i. znak »grdega račka«, kar pomeni, da se znamenje pomembno razlikuje od ostalih znamenj.

Zdravljenje malignega melanoma je v zgodnjih oblikah primarno kirurško ob doslednem pooperativnem sledenju, v napredovalih oblikah pa je potrebna obravnava na Onkološkem inštitutu, kjer se na konziliju določi ustrezna diagnostika. V kolikor je pri pacientu prepoznano sumljivo pigmentno znamenje se sprva opravi ekscizija spremembe z ozkim varnostnim robom, nato pa se ob potrditvi diagnoze malignega melanoma opravi bodisi reekscizija brazgotine do ustreznega varnostnega roba, ali pa se v napredovalih oblikah pacienta napoti na Onkološki inštitut. Pacienti, pri katerih je bil odstranjen maligni melanom, morajo doživljenjsko opravljati sledenje pri specialistih dermatologih.

Maligni melanom